Top Ad unit 728 × 90

Koronavirus

Koronavirus, Recent

Místostarosta Trutnova se stal na jednu noc bezdomovcem


Místostarosta Trutnova, Tomáš Eichler, se stejně jako starosta Dvora Králové, Jan Jarolím, stal na jednu noc bezdomovcem. Opozice to vítá, je to prý ale málo.

Tak, jako každý rok, se v Trutnově uskutečnila akce “Noc venku.” Noc venku je osvětová kampaň, která si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s problematikou života lidí bez domova a zprostředkovat jim zážitkovou formou "běžné fungování" člověka žijícího na ulici. V Trutnově se tentokrát uskutečnila 21.11. 2019 na Krakonošově náměstí u Staré radnice. Návštěvníci měli možnost vyjádřit podporu svou přítomností případně trvanlivou potravinou v podobě masové konzervy nebo instantní polévky.

“Večerem vás budou provázet studenti gymnázia Trutnov Natálka a Bárt, a to za příjemného doprovodu tematické živé hudby kapely Mezi mosty. Zahájíme přívětivým slovem místního faráře, zahřejete se stylovou gulášovou polévkou, či opečeným buřtem nad otevřeným ohněm v sudech. Uvidíte syrový dokumentární film o tom, jak se žije na ulici a po něm můžete pohovořit s pracovníkem, který vám zodpoví vaše případné dotazy o práci s lidmi bez domova. Shlédnete také ochutnávku první pomoci z rukou budoucích profesionálů, studentů zdravotní školy a v neposlední řadě uslyšíte názor nejen středoškolských studentů na celou problematiku, zpracovaný formou ankety mezi námi, občany Trutnova.” Píší organizátoři akce Oblastní charita Trutnov, K-centrum Riaps a Most k životu o.p.s.

Jednalo se o jakousi kombinaci přímé pomoci s osvětovou činností. Jeden z organizátorů akce si zažádal na městě o dotaci 4000,- Kč. Žít v Trutnově na svých FB stránkách zveřejnilo post, ve kterém se pozastavuje nad tím, že koalice (s některými opozičními poslanci) tuto nepatrnou částku hlasováním nepodpořila..

Jedním z nejsmutnějších bodů, které projednávalo prosincové zastupitelstvo, bylo neschválení symbolické částky pro iniciativu, která aktivně upozorňuje na složitou problematiku bezdomovectví. Před nedávnem totiž proběhla tradiční akce NOC VENKU v Trutnově. Organizátor požádal město o 4 tisíce (slovy čtyři tisíce korun), aby částečně pokryl vynaložené náklady s pořádáním akce.
Vedení města se však rozhodlo, že jejich žádost nepodpoří, protože prý chce raději řešit konkrétní problémy. Pan starosta se navíc nechal slyšet, že v Trutnově žádní bezdomovci nejsou. Podle našeho názoru je tento postoj pouze strkáním hlavy do písku, protože každý člověk, alespoň trochu zasvěcený do sociální oblasti ví, že v Trutnově samozřejmě bezdomovci jsou.
Akce Noc venku nám přijde velice dobrá a hodná podpory. Navíc 4 tisíce korun nejsou finanční prostředky, které by město složitě hledalo v rozpočtu.Z opozičních poslanců pro schválení dotace hlasovali tři zastupitelé Žít v Trutnově (J.Andrle, V.Javůrek a P.Sobotka), dva zastupitelé z ODS (M.Rosa a L.Kasík) a tři z ANO ( P.Ondráško, P.Luhan a I.Tezcan)

Jiří R. Roup: “Podle hlasování, se nepodpořit tuto akci, rozhodli i Piráti a nezávislí. Co Vás k tomu vedlo ?”

Kateřina Hůlková (radní, Piráti a nezávislí): “Na tomto zastupitelstvu se také schvalovaly nově navržené zásady pro přidělování dotací pro sociální oblast (připravené našimi zastupiteli) a rozpočet na rok 2020, jehož součástí je také navýšení celkového finančního balíku pro sociální komisi o 400 000 oproti roku 2019. Zamítnutí této dotace je tedy pro nás drobný ospravedlněný kompromis. Rovněž došlo letos také k převedení Mostu k životu pod příspěvkové organizace města, což de facto navyšuje finanční podporu města matkám ohroženým materiální tísní desetinásobně.
Náhlý zájem zastupitelů za Žít v Trutnově o tuto akci nás překvapil, jelikož přímo v den (a noc) konání akce nedorazil ani jeden z nich. Přitom každá donesená konzerva se cení.”
V podobném duchu reagoval i místostarosta Tomáš Eichler (místostarosta, Piráti a nezávislí):

Tomáš Eichler: “Když srovnáte rozpočet pro rok 2019 a 2020, tak snadno zjistíte, že se nám pro neziskové organizace, působící v sociální oblasti podařilo v rozpočtu zajistit právě o 400 tisíc korun víc než loni. Tedy stokrát větší částku, než o jaké se teď bavíme.
Argument pana starosty, že dá raději peníze na přímý výkon služeb než na “propagační” akci, můžou někteří lidé vidět třeba trochu jinak, ale poměr 100:1 nám přišel dost výhodný. A k tomu všemu přijalo město za vlastní azylový dům pro rodiče s dětmi, tedy tu nejohroženější skupinu lidí, kterým je třeba zajistit střechu nad hlavou co nejdřív. Díky přeměně na příspěvkovou organizaci, tak bude provozní příspěvek města v příštím roce zhruba 3 miliony z původních 300 tisíc. Perspektiva je v tomto ohledu opravdu důležitá a my víme, co děláme.”

J.R. R.: “Z Vaší odpovědi mi není jasný důvod toho, proč nebyla akce podpořena, navíc když její smysl potvrzujete i svou účastí. Schválení navýšení financí do sociálních služeb bylo podmíněno neschválením propagační akce? Nelze následnou péči a osvětovou akci chápat jako rozdílné druhy pomoci, jež vedou k podobným cílům? Vzhledem k tomu, že Libor Kasík (radní, ODS) hlasoval pro, předpokládám, že nebyl v tomto hlasování nějaký striktní koaliční závazek. To, že starosta nepodporuje osvětu v této problematice a nedomnívá se, že by měla smysl je možné brát jako konzistentní postoj, ale pokud byste měl stejný názor, pak mi není jasné, proč byste se té akce zúčastňoval.”

Tomáš Eichler: “Koaliční dohoda byla, že budeme podporovat přímý výkon služeb a ne akce tohoto typu. Neumím komentovat hlasování ostatních, my jsme se dohody drželi, protože nám v celkovém kontextu dává smysl. Akce na těch 4 tisících nestála, uskutečnila se a účastnilo se jí rekordní množství lidí. To, že máte nějaké peníze neznamená, že je musíte utratit do poslední koruny. Věřím, že to v osobním životě neděláte. Zastupitelstvo hlasuje běžně o dotacích od 50 tisíc. Nyní rozhodovalo o takto nízké částce, protože stejný žadatel již v roce 2019 dostal dotace v celkové výši 230 tisíc. To, že někdo bez přípravy a bez konzultace a bez zdroje, ze kterého by se měl výdaj platit nahodí jakoukoli dotaci pro kohokoliv,podle nás není zodpovědný přístup k veřejným prostředkům.”

Václav Javůrek (Žít v Trutnově): “Pokud by se mělo jednat o rozsáhlá a systémová řešení a podporu organizací trvale v dané problematice působící, mělo by se stejným způsobem postupovat i v oblasti sportu.” V této oblasti se však podle Javůrka jednorázové akce podporují běžně.
Zatímco v nedalekém Dvoře Králové nad Labem se této každoroční akce zúčastňuje starosta města Jan Jarolím, v Trutnově to byl místostarosta Tomáš Eichler, kdo se rozhodl vyzkoušet si nocování na náměstí.

Petr Sobotka (ŽVT) dodává  : “Je samozřejmě výborné, že se akce zúčastní i pan místostarosta. Smutné je spíš to, že pravděpodobně není schopen, prosadit si 4000 Kč podpory z městského rozpočtu.”

Ondřej Čalovka (Piráti a nezávislí): “Akci samotnou jsem já i moji kolegové podpořili osobní účastí. Ta, dle mého, vypovídá o angažovanosti v problematice bezdomovectví dost jasně. Mne osobně k tomu, že jsem hlasoval tak, jak jsem hlasoval, vedlo širší vnímani kontextu soc. problematiky a jako dobrý vysledek mi přišlo navýšení dotací přímo na soc. služby o 400 tisic v rozpočtu města i za tu cenu, že akce Noc venku nezíská dotaci od města."
Místostarosta Trutnova se stal na jednu noc bezdomovcem Reviewed by Robynson on 22.12.19 Rating: 5

Žádné komentáře:

Připomínky a komentáře vkládejte pouze pokud se domníváte, že by mohli být ostatním čtenářům k užitku. Pro zachování příjemného klimatu jsou komentáře moderovány.

All Rights Reserved by Info Trutnovák © 2014 - 2015
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Kontaktní formulář

Název

E-mail *

Vzkaz *

Používá technologii služby Blogger.