Top Ad unit 728 × 90

Koronavirus

Koronavirus, Recent

Pronájem baru v kině Vesmír

Datum vyvěšení:   18.01.2017                                                                Datum sejmutí:  20.02.2017Možnost podání žádosti:     20.02.2017  do 1200 hodMísto a čas  otvírání obálek:  21.02.2017 v 800  hod.,  malý sál MÚ Trutnov
                                                                                                                                                    
   PRONÁJEM PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ

Na základě usnesení Rady města v Trutnově č.j. 2017-2/1 ze dne 16.01.2017 zveřejňujeme záměr města pronajmout prostory sloužící podnikání:


Trutnov – nábřeží Václava Havla čp. 20

objekt na st.p.č. 1053 v kat. úz. Trutnov, v části obce Dolní Předměstí

Jedná se o prostory sloužící podnikání v čp. 20 nábřeží Václava Havla, umístěné v  1. NP, 2. NP a sklepu budovy kina Vesmír o celkové výměře 107,10 m2 (bar 54,10 m2, sklady a chodby o celkové výměře 44,60 m2 a sociální zařízení o celkové výměře 8,40 m2).

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno. V prostoru sloužícím podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení kauce ve výši 11.000 Kč na účet města, vedeného u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol 3620618, konstantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, případně název právnické osoby.

K žádosti o pronájem prostoru sloužícího podnikání žadatel musí doložit doklad o složené kauci a sdělení čísla účtu žadatele pro možnost vrácení kauce. Kauce úspěšného žadatele bude použita na úhradu nájemného. Neúspěšným žadatelům bude kauce vrácena. Kauce nebude úročena. V případě odstoupení od uzavření nájemní smlouvy ze strany žadatele, propadá kauce ve prospěch města.
Žádost je nutné podat na předepsaném formuláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději do doby možnosti podání žádosti. V žádosti uveďte identifikační číslo organizace, přiložte kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. (Součástí nájemní smlouvy bude kopie živnostenského listu nebo výpis z OR.)
Tiskopis žádosti je možno vyzvednout v Informační recepci MÚ, na www.trutnov.cz, příp. na Odboru majetku města MÚ Trutnov č. dveří 409 (tel. 499 803 279). Cenová nabídka musí být v žádosti vyjádřena číselnou hodnotou.

Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nejpozději do doby možnosti podání žádosti v zalepené obálce s adresou a heslem:

HESLO: PRONÁJEM PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ          MÚ Trutnov
                                                                                                                           INFORECEPCE
                                 Trutnov – nábřeží Václava Havla 20                            pan Vladislav Šmída
                                                                                                                           Slovanské nám. čp. 165
                                      "NEOTVÍRAT"                                                           541 16  Trutnov


Po dobu vyvěšení nabídky má žadatel možnost dávat písemné připomínky a námitky, nejpozději však do doby možnosti podání žádosti, jinak k nim nemusí být brán zřetel. Žadatel, který podá včas svoji nabídku, má možnost zúčastnit se otvírání obálek v termínu výše uvedeném.
Na pronájem prostor sloužících podnikání není právní nárok, město Trutnov si vyhrazuje právo odstoupit od tohoto záměru.

                                                                            Ing. Radek Hojný
                                                                 vedoucí Odboru majetku města 

Pronájem baru v kině Vesmír Reviewed by Robynson on 14.2.17 Rating: 5

Žádné komentáře:

Připomínky a komentáře vkládejte pouze pokud se domníváte, že by mohli být ostatním čtenářům k užitku. Pro zachování příjemného klimatu jsou komentáře moderovány.

All Rights Reserved by Info Trutnovák © 2014 - 2015
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Kontaktní formulář

Název

E-mail *

Vzkaz *

Používá technologii služby Blogger.