Top Ad unit 728 × 90

Koronavirus

Koronavirus, Recent

Dobrý nákup? Parcely u Trutnova od státu (259 000 Kč)

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180/10, 502 06 Hradec Králové
odbor Odloučené pracoviště Trutnov
oznamuje vyhlášení výběrového řízení č. HTU/189/2015 - 6. kolo
na zjištění zájemce o koupi majetku ve vlastnictví státu, a to:
pozemky:
        stavební parcela č. 63, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití - zbořeniště, výměra 1176 m2,
        pozemková parcela č. 239, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - manipulační plocha, výměra 250 m2,
        pozemková parcela č. 240/3, druh pozemku - zahrada, způsob ochrany - zemědělský půdní fond, výměra 812 m2,
        pozemková parcela č. 828/1, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha, výměra 42 m2,
zapsané na LV č. 60000 pro katastrální území Studenec u Trutnova a obec Trutnov v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, včetně všech součástí a příslušenství, zejména trvalých porostů a zbořeniště.

Dle územního plánu města Trutnova jsou pozemky zařazeny do BV - plochy bydlení v rodinných domech - venkovské.

Prohlídka majetku se v případě zájmu uskuteční na místě samém v době vyhlášení VŘ, tj. od 21. 10. 2015 do 18. 11. 2015 do 15:00 hod, včetně, na základě osobní nebo telefonické domluvy s pracovníky ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov.
Podrobnosti o nabízeném majetku, podmínky výběrového řízení, formulář „Prohlášení účastníka výběrového řízení", vzor „Nabídky na koupi majetku“ a typovou kupní smlouvu obdrží zájemci osobně na odboru Odloučené pracoviště Trutnov, Horská 5, 541 18 Trutnov nebo na webových stránkách: www.uzsvm.cz - Prodej majetku.
Bližší informace:
tel. číslo: 499 829 962 - Petra Samková, e-mail: petra.samkova(a)uzsvm.cz.
Odkaz na materiál

Dobrý nákup? Parcely u Trutnova od státu (259 000 Kč) Reviewed by Robynson on 22.10.15 Rating: 5

Žádné komentáře:

Připomínky a komentáře vkládejte pouze pokud se domníváte, že by mohli být ostatním čtenářům k užitku. Pro zachování příjemného klimatu jsou komentáře moderovány.

All Rights Reserved by Info Trutnovák © 2014 - 2015
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Kontaktní formulář

Název

E-mail *

Vzkaz *

Používá technologii služby Blogger.