Top Ad unit 728 × 90

Koronavirus

Koronavirus, Recent

2. zasedání Zastupitelstva města Trutnova (25.4.2016 v 16:00)

MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD
Odbor Kancelář MěÚ
Městský úřad Trutnov informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání Zastupitelstva města Trutnova
2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA V ROCE 2016 se uskuteční v pondělí 25. dubna 2016 od 16:00 hod. v malém sále Městského úřadu Trutnov
Navržený program

1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení ZM
Výroční zprávy Policie ČR, Městské policie Trutnov, Hasičského záchranného sboru Trutnov za rok 2015
3. Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2016 - rozpočtové opatření č. 1
4. Majetek města
NEMOVITOSTI
Prodej volné bytové jednotky č. 220/3 v čp. 220 v ulici Horská, Trutnov
Záměr prodeje bytové jednotky č. 264/4 v domě čp. 264, Lípové náměstí, Trutnov - Poříčí
POZEMKY
p. p. 102/1, p, p. 102/3, k. ú. Volanov
p. p. 4165, k. ú. Starý Rokytník
p. p. 285/7, p. p. 243/1, k. ú. Volanov
p. p. 2835/1, k. ú. Trutnov
p. p. 823/1, k. ú. Trutnov
st. p. 5656, p. p. 1662, k. ú. Trutnov
p. p. 2472/1, k. ú. Trutnov
p. p. 2472/1, k. ú. Trutnov
p. p. 1930/1, k. ú. Horní Staré Město
p. p. 2081/5, k. ú. Trutnov
p. p, 143/2, k. ú. Poříčí u Trutnova
OSTATNÍ
Vyřazení neupotřebitelných předmětů Kupní smlouva na nemovitý majetek
5. Dotace
Dotace KULTURA (nad 50 000,00 Kč)
Dotace OSTATNÍ (nad 50 000,00 Kč)
Dotace SPORT (nad 50 000,00 Kč)
Dotace SPORT (nad 50 000,00 Kč) - DTJ Trutnov
Dotace SPORT (nad 50 000,00 Kč) — Fotbalový klub Poříčí u Trutnova
Dotace SPORT (nad 50 000,00 Kč) - SK Horní Staré Město, z. s.
6. Rekonstrukce a dostavba komunikace Ječná, Trutnov - Poříčí - 1. etapa - financování stavby
7. Rekonstrukce ulice Skřivánčí - financování stavby
8. Změny č. 1 regulačního plánu městské památkové zóny Trutnov
9. Změny č. 2 regulačního plánu Trutnov - Červený kopec - schválení zadání
10. Regenerace MPZ Trutnov - rozdělení dotací MK ČR a města v roce 2016
11. Veřejnoprávní smlouvy - nenavýšení poplatku o inflační nárůst
12. Výpověď veřejnoprávní smlouvy
13. Kulturní cena města Trutnova za rok 2015
14. Sportovní ceny města Trutnova za rok 2015
15. Přísedící Okresního soudu v Trutnově
16. Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 1/2016. kterou se mění a doplňují obecně závazné vyhlášky c. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Trutnova a č. 2/2015, požární řád města Trutnova
17. Nakládání s finančními prostředky opatrovanců
18. Systémové změny ve vybraných příspěvkových organizací

Vladislav Šmída pověřený vedením odboru Kancelář MěÚ 

PDF - pozvánka na jednání
2. zasedání Zastupitelstva města Trutnova (25.4.2016 v 16:00) Reviewed by J.R.Roup on 21.4.16 Rating: 5

Žádné komentáře:

Připomínky a komentáře vkládejte pouze pokud se domníváte, že by mohli být ostatním čtenářům k užitku. Pro zachování příjemného klimatu jsou komentáře moderovány.

All Rights Reserved by Info Trutnovák © 2014 - 2015
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Kontaktní formulář

Název

E-mail *

Vzkaz *

Používá technologii služby Blogger.