Top Ad unit 728 × 90

Koronavirus

Koronavirus, Recent

Prodej budovy na Polské 367 v Trutnově

Věc nemovitá:  Polská  čp. 367
pozemek označený jako st.p.č. 3672 o výměře 481 m2,
včetně všech součástí, které tvoří:
budova čp. 367
 - stavba občanského vybavení
v obci a k.ú. Trutnov, v části obce Dolní PředměstíÚvodní cena pro jednání je  10 380 000 Kč.

Součástí parcely st.p.č. 3672 je budova čp. 367. Jedná se o železobetonovou montovanou stavbu nepravidelného tvaru s plochou střechou. Má čtyři nadzemní podlaží a je podsklepená. Objekt dříve sloužil jako projekční středisko Stavoprojekt. Objekt je napojen na el. energii, telefon, internet, vzduchotechniku, dálkové ústřední vytápění a TUV, požární vodovod a na veřejnou kanalizační a vodovodní síť. Nebytový prostor je obsazen nájemcem s nájemní smlouvou na dobu neurčitou (střední odborná škola) s jednoroční výpovědní lhůtou. Přilehlé pozemky budou prodány samostatně.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení je složení kauce ve výši 50 000,-Kč. Kauce je započitatelná do kupní ceny a bude zájemci vrácena v případě, že prodej nebude uskutečněn ze strany prodávajícího. V případě odstoupení od nabídky ze strany kupujícího propadá kauce ve prospěch města. Kauce musí být složena na účet města, vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol 3629479, konst. symbol 0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, příp.název právnické osoby.
Nabídky zasílejte na adresu MěÚ Trutnov, majetkový odbor, Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 16. V nabídce uveďte navrhovanou cenu, způsob její úhrady a předpokládaný způsob využití objektu. K nabídce je nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení kauce v požadované výši. Na nabídky, u nichž nebude kauce v požadované výši a ve stanovené lhůtě složena, nebude brán zřetel.
Bližší informace poskytuje odbor majetku města městského úřadu Trutnov ve IV. patře, kancelář č. 408, telefon 499 803 281, pí Košťálová.
O způsobu prodeje a konečném schválení prodeje rozhoduje zastupitelstvo města. Město Trutnov si vyhrazuje právo od záměru prodeje odstoupit, či změnit podmínky.

Prodej budovy na Polské 367 v Trutnově Reviewed by J.R.Roup on 31.3.16 Rating: 5

Žádné komentáře:

Připomínky a komentáře vkládejte pouze pokud se domníváte, že by mohli být ostatním čtenářům k užitku. Pro zachování příjemného klimatu jsou komentáře moderovány.

All Rights Reserved by Info Trutnovák © 2014 - 2015
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Kontaktní formulář

Název

E-mail *

Vzkaz *

Používá technologii služby Blogger.