Top Ad unit 728 × 90

Koronavirus

Koronavirus, Recent

Které stromy se budou kácet v Trutnově

 Informování  o zahájení správního řízení podle § 8 odst.2) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve věci povolení kácení dřevin

          Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), informuje v souladu s § 70 zákona č. 114/1992 Sb., že dne 14.10.2015 podalo Město Trutnov, zast. MěÚ Trutnov odborem rozvoje města, Slovanské náměstí 165, Trutnov,  žádost o povolení kácení dřevin -  1 ks túje ( o obvodu 106 cm) rostoucí na p.p.č. 2074/1  v  k.ú. Trutnov,  obec Trutnov. Žádost na kácení  je podána z  provozně technických, zdravotních a pěstebních důvodů (túje je proschlá,  zasahuje korunou až na opravené omítky domova pro seniory, kterou poškozuje). Dále túje zastiňuje výhled z oken domova, ve kterém žijí senioři, kterým fyzický stav většinou neumožňuje větší pohybovou aktivitu. Žadatel navrhuje nahrazení osamocené túje  doplněním kulovitých javorů do stávajícího stromořadí.

 Informování  o zahájení správního řízení podle § 8 odst.2) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve věci povolení kácení dřevin

          Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), informuje v souladu s § 70 zákona č. 114/1992 Sb., že dne 12.10.2015 podala Hana Brožová, Za Řekou 119, Poříčí, Trutnov 541 01,   žádost o povolení kácení dřevin -  1 ks lípy ( o obvodu 250 cm) rostoucí na p.p.č. 1376/1  v  k.ú. Poříčí u Trutnova,  obec Trutnov. 
Žádost na kácení  je podána z  provozně technických a zdravotních  důvodů. Lípa je ve zhoršeném zdravotním stavu, roste v prudkém svahu, je zde nebezpečí ohrožení obyvatel při pádu stromu nebo jeho části na rodinný dům a  zahradu.  

Informování  o zahájení správního řízení podle § 8 odst.2) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve věci povolení kácení dřevin

          Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), informuje v souladu s § 70 zákona č. 114/1992 Sb., že dne 1.10.2015 podala Ročňová Jana, Na Rovince 139, Volanov, 541 01 Trutnov, žádost o povolení kácení dřevin - 1ks topolu osiky (o obvodu 90 cm), 1 ks břízy (o obvodu 95 cm)  rostoucí  na pozemku p.č. 5/18 v k.ú. Volanov, obec Trutnov. 
Žádost je podána z  důvodů pěstebních a z důvodu zhoršeného zdravotního stavu, stromy mají rozdvojený kmen, praskliny ve kmenu a hrozí rozlomení kmene. Dřeviny byly vysázeny v hustém sponu, rostou v těsné blízkosti cesty a v dopadové vzdálenosti se nachází dům žadatelky.   

 Informování  o zahájení správního řízení podle § 8 odst.2) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve věci povolení kácení dřevin

          Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), informuje v souladu s § 70 zákona č. 114/1992 Sb., že dne 5.10.2015 podalo Město Trutnov, zast. MěÚ Trutnov odborem rozvoje města, Slovanské náměstí 165, Trutnov,  žádost o povolení kácení dřevin -  1 ks břízy ( o obvodu 79 cm) rostoucí na p.p.č. 2132/9  v  k.ú. Trutnov,  obec Trutnov. 
Žádost na kácení  je podána z  provozně bezpečnostních důvodů (ohrožení provozu na komunikaci a na chodníku). Bříza (jako třetí v pořadí od odbočky k č.p. 457, ve směru od kruhového objezdu)  je zcela suchá, má odlomenou vrcholovou část, na kmenu v horní části suché koruny  jsou plodnice dřevokazných hub.Které stromy se budou kácet v Trutnově Reviewed by Robynson on 14.10.15 Rating: 5

Žádné komentáře:

Připomínky a komentáře vkládejte pouze pokud se domníváte, že by mohli být ostatním čtenářům k užitku. Pro zachování příjemného klimatu jsou komentáře moderovány.

All Rights Reserved by Info Trutnovák © 2014 - 2015
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Kontaktní formulář

Název

E-mail *

Vzkaz *

Používá technologii služby Blogger.