Top Ad unit 728 × 90

Koronavirus

Koronavirus, Recent

Pronájem pozemků pro reklamní stojany a pět parkovacích automatů Trutnov

snesení porady vedení města Trutnova ze dne 12. října 2015

O Z N Á M E N Í


porada vedení města Trutnova na své 18. schůzi dne 12. října 2015 přijala usnesení, kterým schválila záměr města zveřejnit
  
*  p r o n á j e m

- část p.p. 2074/3 (1 m2), ul. Komenského v k.ú. Trutnov
   k umístění reklamního stojanu typu „A“, na dobu určitou do 30.11.2016
   panu Pavlu Švábovi

- část p.p. 1614 (1 m2), ul. Petříkovická v k.ú. Poříčí u Trutnova
   k umístění atrapy plynových lahví, na dobu určitou do 17.11.2016
   společnosti G – Team Progres, spol. s r.o.

- část p.p. 2213/3 (2 m2), ul. Školní v k.ú. Trutnov
   k umístění poutače typu „A“, na dobu určitou do 31.10.2016
   společnosti TERGAST, spol. s r.o.

- část st.p. 37 (1 m2), ul. Jihoslovanská v k.ú. Trutnov
   k umístění reklamního stojanu typu „A“, na dobu určitou do 2.11.2016
   panu Petru Tomčíkovi

- pět parkovacích automatů na p.p. 2213/1 (2x1 m2- Krakonošovo náměstí), p.p. 1717/4                   
  (1 m2- parkoviště U Studny), p.p. 2559 (1 m2- náměstí Republiky) a p.p. 2213/16                         
  (1 m2- Slovanské náměstí), vše v k.ú. Trutnov
   k umístění reklamy o rozměrech 30x15 cm, na dobu určitou do 31.10.2016
   panu Petru Ondráškovi
Katastrální mapy na uvedené pozemky a bližší informace poskytuje odbor majetku města, odd. pozemků, Městského úřadu v Trutnově, kancelář č. 412 ve 4. poschodí. Každý je oprávněn podat nabídky, námitky nebo připomínky k uvedeným záměrům. Tyto adresujte na Městský úřad v Trutnově, odbor majetku města, Slovanské nám. 165, nejdéle do 30.10.2015, včetně.
Po zhodnocení nabídek konečné rozhodnutí přísluší radě města.

Ing. Radek Hojný
vedoucí odboru majetku města
Pronájem pozemků pro reklamní stojany a pět parkovacích automatů Trutnov Reviewed by Robynson on 14.10.15 Rating: 5

Žádné komentáře:

Připomínky a komentáře vkládejte pouze pokud se domníváte, že by mohli být ostatním čtenářům k užitku. Pro zachování příjemného klimatu jsou komentáře moderovány.

All Rights Reserved by Info Trutnovák © 2014 - 2015
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Kontaktní formulář

Název

E-mail *

Vzkaz *

Používá technologii služby Blogger.