Top Ad unit 728 × 90

Koronavirus

Koronavirus, Recent

Prodej bytu v Hostinném 435000 Kč


5992/HTU/2015-HTUM
Č.j.: UZSVM/HTU/6190/2015-HTUM

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180/10, 502 06 Hradec Králové

odbor Odloučené pracoviště Trutnov
oznamuje vyhlášení
výběrového řízení č. HTU/190/2015 - 3. kolo
na zjištění zájemce o koupi majetku ve vlastnictví státu, a to:

•    jednotka č. p. / č. jednotky 735/2, způsob využití - byt,

vymezena v budově č. p. 733, 734, 735 v části obce Hostinné, na pozemku stavební parcela č. 1143;

•    podíl 88/3600 na společných částech domu č. p. 733, 734, 735

v části obce Hostinné, způsob využití - bytový dům, na pozemku stavební parcela č. 1143;

•    podíl 88/3600 na pozemku stavební parcela č. 1143,

druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří;
zapsaného na LV č. 1843 LV č. 1483 pro katastrální území Hostinné a obec Hostinné v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, včetně všech součástí a příslušenství, zejména sklepní kóje v suterénu, a včetně zde uložených movitých věcí převáděných samostatnou kupní smlouvou.


Prohlídka majetku se v případě zájmu uskuteční na místě samém v době vyhlášení VŘ, tj. od 21. 10. 2015 do 18. 11. 2015 do 15:00 hod, včetně, na základě osobní nebo telefonické domluvy s pracovníky ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov.

Vyhlášená minimální kupní cena za jednotku s příslušnými podíly činí: 435.000,- Kč.

Cena za movité věci je pevná a činí: 150,- Kč.

Podrobnosti o nabízeném majetku, podmínky výběrového řízení, formulář „Prohlášení účastníka výběrového řízení“, vzor „Nabídky na koupí majetku“ a typové kupní smlouvy obdrží zájemci osobně na odboru Odloučené pracoviště Trutnov, Horská 5, 541 18 Trutnov nebo na webových stránkáchwww.uzsvm.cz - Prodej majetku.
Bližší informace:
tel. číslo: 499 829 962 - p. Samková, e-mail: petra.samkova@uzsvm.cz.
Vyvěšeno:
Sejmuto:


k. ú. Hostinné


ÚZSVM - bytová jednotka č. 735/2 v budově čp. 733, 734 a 735, podíl na společných částech bytového domu o velikosti podílu 88/3600 a podíl na st. p. č. 1143 o velikosti podílu 88/3600
Město Hostinné
Prodej bytu v Hostinném 435000 Kč Reviewed by Robynson on 25.10.15 Rating: 5

Žádné komentáře:

Připomínky a komentáře vkládejte pouze pokud se domníváte, že by mohli být ostatním čtenářům k užitku. Pro zachování příjemného klimatu jsou komentáře moderovány.

All Rights Reserved by Info Trutnovák © 2014 - 2015
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Kontaktní formulář

Název

E-mail *

Vzkaz *

Používá technologii služby Blogger.