Text
POSLEDNÍ
recent

Zasedání zastupitelstva města Trutnova 2.5. 2017


PROGRAM
1.    Zahájení
Výroční zpráva Policie ČR Trutnov za rok 2016
Výroční zpráva Hasičského záchranného sboru Trutnov za rok 2016
Výroční zpráva Městské policie Trutnov za rok 2016
2.     Rozpočet města na rok 2017 - rozpočtové opatření č. 1
3.     Majetek města
4.     Dotace
5.     Regenerace MPZ Trutnov - rozdělení dotací MK ČR a města v roce 2017
6.     Oprava podloubí v MPZ Trutnov - rozdělení dotací soukromým vlastníkům
7.     Veřejnoprávní smlouvy na činnost městské policie - nenavýšení poplatku o inflační nárůst
8.     Veřejnoprávní smlouva na činnost městské policie
9.     Kulturní cena města Trutnova za rok 2016
10.    Sportovní ceny města Trutnova za rok 2016
11.    Obecně závazná vyhláška města Trutnova o nočním klidu
12.    Různé
13.    Závěr
Zasedání zastupitelstva města je veřejné a je z něho pořizován zvukový záznam.

Podrobný program a materiály k projednávaným bodům jsou od středy 26.04.2017 ke stažení na webových stránkách města Trutnova a k nahlédnutí v Inforecepci MěÚ.


Žádné komentáře:

Okomentovat

Připomínky a komentáře vkládejte pouze pokud se domníváte, že by mohli být ostatním čtenářům k užitku. Pro zachování příjemného klimatu jsou komentáře moderovány.

Používá technologii služby Blogger.