Text
POSLEDNÍ
recent

Ztratili jste něco? Přihlašte se MěÚ Trutnov

Ztráty a nálezy - vyhlášení nálezů

Městu Trutnov, odboru majetku města, byly v době od 23.09.2015 do 14.10.2015 odevzdány následující movité věci, které byly nalezeny na území obce Trutnov a které jsou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považovány za věci ztracené:


Nález č. Datum nálezu Místo nálezu Nalezená věc
155/15 22.09.2015 Trutnov – ul. Na Lukách 1x kufřík s nářadím a 1x kufřík od nářadí bez obsahu
156/15 26.09.2015 Trutnov – ul. Na Lukách pánská peněženka  
159/15 02.10.2015 Trutnov – Dolní promenáda dámská kabelka
160/15 04.10.2015 Trutnov – Slovanské náměstí klíče – svazek 4 kusů
161/15 05.10.2015 Trutnov – ul. Slévárenská zubní náhrada
162/15 04.08.2015 Trutnov – hlavní nádraží ČD klíč – 1 kus
163/15 08.08.2015 Trutnov – hlavní nádraží ČD peněženka
164/15 09.09.2015 Trutnov – hlavní nádraží ČD bunda
165/15 22.09.2015 Trutnov – hlavní nádraží ČD pánská kšiltovka
166/15 23.09.2015 Trutnov – hlavní nádraží ČD dioptrické brýle v pouzdře
167/15 03.10.2015 Trutnov – hlavní nádraží ČD pouzdro s finanční hotovostí
168/15 říjen 2015 Trutnov – hlavní nádraží ČD bunda
169/15 říjen 2015 Trutnov – hlavní nádraží ČD dámská bunda
170/15 bez uvedení bez uvedení fotografické zařízení
171/15 říjen 2015 Trutnov - HSM klíče – 5 kusů s visačkou
Podrobnější informace k nalezeným movitým věcem podá Městský úřad Trutnov, Slovanské nám. 165, odbor majetku města, oddělení správy a ochrany majetku, 4. patro, kancelář č. 423, p. Morávková, tel. 499 803 276. Zde se také může vlastník nalezené věci, nebo ten, kdo věc ztratil, o věc přihlásit do 3 let od vyhlášení nálezu.
§ 1052 zákona č. 89/2012 Sb., odst. 1 zní: „Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.“ Odst. 2: „Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.“
V období od 23.09.2015 do 14.10.2015 byl odchycen následující pes:
Pes č.
Datum odchytu
Místo odchytu
Popis
15/135
27.09.2015
Trutnov – ul. K Lípě
pes – kříženec jezevčík, černohnědé barvy, stáří cca 8 let

Podrobnější  informace k nalezenému psovi podá Útulek pro opuštěné a zatoulané psy v Trutnově ve Vrbové ulici, p. Moravcová, tel. 603 872 653.
§ 1058 zákona č. 89/2012 Sb., odst. 1 zní: „Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno.“
§ 1059 zákona č. 89/2012 Sb., odst. 1 zní: „Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo.“ Odst. 2: „Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek pro zvířata, může tato osoba se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo zvíře svěřeno. Byl-li nález vyhlášen až po předání zvířete, počne lhůta běžet od vyhlášení nálezu.“
Ing. Radek Hojný
vedoucí odboru majetku města

Žádné komentáře:

Okomentovat

Připomínky a komentáře vkládejte pouze pokud se domníváte, že by mohli být ostatním čtenářům k užitku. Pro zachování příjemného klimatu jsou komentáře moderovány.

Používá technologii služby Blogger.